3. ஸ்ரீமத் ஸிம்ஹாஸனேச்வரி

ராகம் – ஆனந்த பைரவி அரியணை மீதமர்ந்த ஆதிசக்தியே அறியாமை நீக்கிடுவாய் ஆதிசக்தியே (அ) நிலையான மனமருளும் நித்யையே அலைந்து திரியும் என் மனமெனும் (அ) ஞானமெனும் […]

2. ஸ்ரீமஹாராக்ஞீ

ஸ்ரீமஹாராக்ஞீ ராகம் – பைரவி பக்தி செய்தேன் உந்தன் பாதத்திலே புவனம் 14ம் ஆளும் புவநேச்வரியே (ப) பேரரசி நீ படைத்து காத்து அருளும் பேரரசி பக்குவமான […]

1. ஸ்ரீமாதா

(ஸ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாமங்களுக்கு உரிய தமிழ்ப் பாடல்கள்) ஸ்ரீமாதா அம்மா உனக்கு நமஸ்காரம் அன்பும் அருளும் தரவேண்டும் (அ) ஸ்ரீஎன்ற திருவின் அவதாரம் ஸ்ரீஎன்றால் அமுதவடிவாகும் (அ) அழகாய் […]